Pałac w Chrzęsnem

english version facebook.com youtube.com WyprawaZNaturaIKultura.com.pl/

Miłosz i Ewa Kotarbińscy

Z rodziną Koskowskich związany był Miłosz Kotarbiński, człowiek o wysokiej kulturze osobistej, malarz, współorganizator a potem dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie (późniejszej ASP).

W latach osiemdziesiątych XIX wieku Kotarbiński poznał swoją przyszłą żonę, Ewę Koskowską. Około 1885 roku ojciec malarza przeniósł się z Czemiernik do Chrzęsnego, gdzie otrzymał stanowisko administratora majątku. Ewa - piękna, czarnowłosa córka właścicie­li, „zdolna pianistka z dużym wyczuciem grająca romantycznych mu­zyków”, z pewnością została ujęta wysoką kulturą osobistą i arty­styczną, a także coraz lepszą pozycją malarza. Ważną rolę mogło rów­nież odgrywać zamiłowanie obydwojga do muzyki, bowiem także Miłosz od dzieciństwa przejawiał zainteresowania muzyczne. W rezultacie - jak przekazują znajomi, malarz „wyśpiewał sobie żonę”.

Nie jest do końca wiadome, czy Ewa - jak jej siostry - otrzymała od rodziców jakieś dobra ziemskie. Kotarbińscy po ślubie mieszkali w Warszawie. Letnie miesiące Miłosz Kotarbiński wraz ze swoją małżonką Ewą zd. Koskowską spędzali w Chrzęsnem. Według relacji Adama Kotarbińskiego (wnuka Miłosza i Ewy Kotarbińskich), dziadkowie jego, przebywając w Chrzęsnem, mieszkali w tzw. „kantorku”, leśnym domku w nieistniejącym już lesie nieopodal pałacu. Śladem tamtych dni jest obraz Władysława Podkowińskiego „Dzieci w ogrodzie”, na którym autor przedstawił synów Ewy i Miłosza Kotarbińskich.

Dwie dziecięce postacie sportretowane przez Władysława Podkowińskiego w późniejszym czasie jako osoby dorosłe stały się nadzwyczaj znaczące dla nauki i kultury polskiej. Starszy wówczas sześcioletni (z konewką) to Tadeusz Kotarbiński, później światowej sławy filozof i uczony. Chłopiec mniejszy to Mieczysław Kotarbiński, przyszły artysta plastyk, twórca m.in. buławy marszałkowskiej Józefa Piłsudskiego.

Kontakt

Pałac w Chrzęsnem
ul. Pałacowa 1
Chrzęsne
05-240 Tłuszcz
29 757 29 50
palac@palacwchrzesnem.pl
www.palacwchrzesnem.pl

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa