Pałac w Chrzęsnem

english version facebook.com youtube.com WyprawaZNaturaIKultura.com.pl/

Rodzina Koskowskich i Karskich

W roku 1859 sąsiadujące ze sobą majątki - Chrzęsne i Mokrą Wieś - nabyli bracia Koskowscy. Chrzęsne objął Wincenty Koskowski. Jego żona, Adolfa z Zambrzyckich, była prawnuczką Paschalisa Jakubowicza, właściciela słynnej manufaktury pasów kontuszowych w Lipkowie, Ormianina uszlachconego przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Koskowscy mieli osiem córek, z których pięć dożyło wieku dojrza­łego. Trzy najstarsze, Maria, Bronisława i Ewa urodziły się jeszcze w Brańszczyku, poprzedniej siedzibie Koskowskich; Stanisława i Wincentyna przyszły na świat już w Chrzęsnem. Koskow­scy należący do zamożnej, ziemiańskiej szlachty odpowiednio wyposażyli swoje córki. Maria i Stanisława odziedzi­czyły po bezdzietnym stryju sąsiednią Mokrą Wieś, Bronisława otrzy­mała wyodrębniony z Chrzęsnego folwark Ulasek. Najmłodszej, Win­centynie, przypadł w udziale pałac i dobra w Chrzęsnem. Pomiędzy 1892 a 1898 rokiem Wincentyna wyszła za mąż za Zygmunta Karskiego, wywodzącego się z sięgającej korzeniami XV wieku rodziny szlacheckiej. Mieli dwoje dzieci Gabrielę i Zygmunta.

Szczególnie interesującą postacią był syn Wincentyny i Zygmunta Karskich - również Zygmunt. Urodził się w 1898 roku w Warszawie, ale całe dzieciństwo i młodość spędził w domu swoich rodziców w Chrzęsnem. Już w czasach gimnazjalnych przejawiał zaintereso­wania literackie i zdolności poetyckie. Opublikowany w 1922 roku pierwszy tom jego wierszy został jednak nieprzychylnie przyjęty przez krytykę i przez kolejnych kilkanaście lat Karski nic nie drukował, oprócz wierszy po francusku, wydanych podczas studiów na Sorbonie. Porzucił pisanie i przez pewien czas pełnił funkcję attache kulturalnego w Ambasadzie Polskiej w Bukareszcie. Po powrocie do kraju zamieszkał w Chrzęsnem, gdzie również spędził woj­nę. Po wojnie wraz z żoną przeniósł się do Warszawy, gdzie pracował ja­ko tłumacz, a także kontynuował twórczość literacką, publikując wiersze w różnorakich czasopismach literackich. W 1964 roku wyjechał na dłuż­szy czas do Paryża. Na krótko przed śmiercią wrócił do Warszawy, gdzie zmarł w 1967 roku. Został pochowany na parafialnym cmentarzu w Po­stoliskach, zaś w ceremonii pogrzebowej uczestniczył Jarosław Iwaszkiewicz. Pałac w Chrzęsnem nie należał już wówczas do Karskich. Wincentyna wraz z córką Gabrielą mieszkały w majątku do 1944 roku.

Po wojnie, zmuszone przez władze komunistyczne opuściły Chrzęsne, aby powrócić tu dopiero po śmierci. Spoczywają na cmentarzu para­fialnym w Postoliskach.

Kontakt

Pałac w Chrzęsnem
ul. Pałacowa 1
Chrzęsne
05-240 Tłuszcz
29 757 29 50
palac@palacwchrzesnem.pl
www.palacwchrzesnem.pl

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa